2023

Looping

År

2021

Tjeneste

design

front-end

wordpress

Kunde

Looping AS

Design

Hable

Utvikling

Hable

Oppdraget

Looping er en norsk startup som utvikler produkter som muliggjør bærekraftig bruk av plast i byggebransjen. Med dette samfunnsnyttige målet til grunn fikk Hable æren av å designe og utvikle Loopings nye nettside.

I likhet med andre startups har Looping behov for å kunne være smidig i forhold til måten de markedsfører seg på og inntrykket de ønsker å gi til omverden.
Deres gamle nettside var vanskelig å oppdatere og gav dem ikke nok fleksibilitet til å publisere det innholdet de ønsket. 

I tillegg forklarte ikke den eksisterende nettside løsningen Loopings produkter og tjenester på en god nok måte. Den bar preg av en ufullstendig tilnærming til design og var utviklet på en måte som gjorde at Looping fremstår uproft.

Undersider

Nettsiden kommer med templates som kan tilpasses Loopings ulike undersider.

Fleksible Referanse Layouter

Mobile First

Det ble lagt ekstra vekt på mobil layouter, med lesbare seksjoner og intuitiv navigasjon